Testujemy ćwiczenia lewopółkulowe od Rysunkowo mi

Jeszcze przed świętami mieliśmy dodatkowe zadanie 🎅😎 ponieważ zgłosiliśmy się do testowania ćwiczeń lewopółkulowe od Rysunkowomi ☺️ 
Dostaliśmy zestaw ćwiczeń i mieliśmy parę dni na sprawdzenie ich z chłopcami. 


Treść zadania była zrozumiała dla chłopców, nie było problemu z wyjaśnieniem im co muszą zrobić. 
1. Domykanie obrazka... Polega na tym by dziecko ułożyło w odpowiedniej kolejności powstawanie obrazka.2. Wielkość ... Zadaniem dziecka jest ułożenie szeregu od najmniejszego do największego i odwrotnie.3. Znajdź ... Dziecko odszukuje odpowiedni obrazek na planszy. Można zadawać pomocnicze pytania. (Gdzie jest owieczka, ile jest jabłek)
Przy tym zadaniu daliśmy się ponieść wyobraźni 😋 Najpierw chłopcy wskazywali palcem co gdzie jest, następnie łączyli linią, zakreśli, kolorowali. Później określaliśmy miejsce danej ilustracji . (Gdzie jest Babcia, co jest nad nią itd)

Najfajniejsze w tych pomocach jest to, że są czarno-białe, ponieważ mogliśmy podczas zabawy kolorować na wybrany kolor. - ponumerowałam obrazki Antkowi i poprosiłam by pomalował na dany kolor ilustracje z takimi samymi cyframi. 
Komentarze

Popularne posty