Montessori ... Taka moda? A może to coś więcej?

Montessori taka na czasie, taka moda?
A może coś w tym jest?
Czy Monte zawsze jest Monte?


Montessori zainteresowała mnie już na studiach. Były to chyba ćwiczenia z pedagogiki przedszkolnej... Gdy naszym zadaniem na zaliczenie było przygotowanie prezentacji na temat prekursorów pedagogiki przedszkolnej. 

Maria Montessori jest jednym z nich, dumnie staje w szeregi obok Jana Henryka Pestalozziego, Carla Orffa, Owidiusza Decroly,
Friedrich Wilhelm Fröbel(Froebel) , 
Celestyn Freinet - może kiedyś uda mi się również omówić ich "koncepcję".

To kim będziemy, jak będziemy postrzegać świat, skąd czerpać radość i przyjemność. Jak podchodzić do życia. Kształtuje się od najmłodszych lat. 

Dlatego warto mieć to na uwadze ... 
Maria Montessori (1870 – 1952) włoska lekarka i twórczyni innowacyjnego systemu pedagogicznego, który pozwalał dziecku wszechstronnie się rozwijać, wspierał jego spontaniczność i twórczą aktywność.

Odkryła zjawisko "Polaryzacji uwagi" polega ono na długim, głebokim skoncentrowaniu się nad wykonywanym zadaniem. --->> następnym etapem jest "Normalizacja" czyli osiągnięcie równowagi wewnątrz psychicznej z otaczającym światem.
By tak się stało, musi zostać spełnionych parę warunków między innymi : 
- o przygotowanie otoczenia, 
- pomocy rozwojowych, 
- osób dorosłych - nauczycieli, opiekunów. 
To dzięki obserwacji Montessori zauważyła, że u dzieci pojawiają się odpowiednie zachowania, reakcje będące odpowiedzią na bodźce wpływające z otaczającego je środowiska. Znaczące dla rozwoju dzieci, Fazy Wrażliwości. 
"Gdy we wrażliwej fazie dojdzie do popularyzacji uwagi, dziecko uczy się bardzo  efektywnie"
Fazy wrażliwe chronologicznie :

Od urodzenia do 6 lat, występuje duża wrażliwość na język (mówiony i pisany).  Zainteresowanie cyframi i literami zaczyna się ok 3,5 r.ż. i odpowiednia stymulacja może prowadzić do chęci nauki pisania, a trochę później ok 4,5- 5, 5 r. ż następuje okres zainteresowania czytaniem. Równie ważny jest  ruch (aktywność fizyczna). Dziecko interesuje się zachowaniami społecznymi choć najlepiej czuje się w domu. Warto zwrócić uwagę na wrażliwość na porządek, występująca ok 3 roku życia. Dziecko zaczyna być świadome swojej osobowości, zaczyna dostrzegać bodźce z otaczającego go świata ( dlatego ważne jest by wokół dziecka przestrzeń była zorganizowana) 

Od 6 lat do 12 lat, występuje faza na moralność, wrażliwość, sprawiedliwość, dobro i zło, odczucia religijne. Dziecko zauważa, że w pewnych grupach społecznych panują normy i zasady, wartości. Występuje zainteresowanie zwierzętami i roślinami, światem. Poszukuję odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Od 13 lat do 18 lat, występuje wrażliwość związana z godnością, odpowiedzialnością i wiarą w własne możliwości. Dziecko zaczyna tworzyć swój własny system wartości, mieć swoje zdanie. A wszystko po to by zacząć się usamodzielniać. 

"Sukces zależy od wiary we własne siły, od świadomości własnych uzdolnień, i wielorakich zastosowań" 

Pedagogika Montessori to nic innego jak podejście do DZIECKA, indywidualne, wspierające, nakierowujące i konsekwentne działania wspomagające rozwój dzieci na wielu obszarach. Obserwując i towarzysząc mu w pokonywaniu trudności jak i osiąganiu następnych etapów. Uwzględniając fazy wrażliwe ułatwiamy zdobywanie wiedzy w danej dziedzinie czy wspieramy rozwój nowych umiejętności, które tylko w danym momencie (fazie wrażliwej) będą łatwiej przyswajane.  

CDN

Komentarze

Popularne posty